Za prodajo podjetja

Obrt zahteva ročna opravila.

Upravljanje s C-kosi s podjetjem FÖRCH.

C-kosi diagram

V času globalne konkurence morajo biti vsa poslovna področja usmerjena k maksimalni učinkovitosti – še posebej nakupi.

Pri podjetju FÖRCH smo se popolnoma usmerili v to, da zagotovimo vaš nakup gospodarno, preprosto in pregledno, kot je le mogoče. Zato se ne vidimo zgolj kot dobavitelj izdelkov, temveč tudi kot vrhunski ponudnik v stroki za celovite, individualne in modularne sistemske rešitve za C-kose. Visok potencial za napredek pri učinkovitosti in produktivnosti vključuje nabavo drobnega materiala, DIN in standardnih delov, kemijskega materiala za delavnice, potrošnega materiala in vrtalnikov ter brusilnih sredstev in orodij, ki imajo nizko blagovno vrednost, vendar z ogromnim deležem pri skupnem obsegu povzročijo občutno potrošnjo procesnih stroškov pri nakupu – še posebej pri pogostejših naročilih.

Zaradi visokega nesorazmerja med vrednostjo blaga in stroški procesa je pomembno, da se nakupni procesi optimizirajo in da se nabava C-kosov obravnava kot strateška tematika v rokah poslovnega menedžmenta, da bi ob neravnovesju med upravnimi in procesnimi stroški prišli do dejanske vrednosti izdelka.

Ravnovesje med vrednostjo blaga in nabavno vrednostjo je ob uspešnem menedžmentu s C-kosi ključnega pomena za uresničitev neizkoriščenega potenciala prihrankov.

Naše fleksibilne storitve se prilagajajo glede na želje - vse od svetovanja in pomoči do popolnega prevzema ob oddaji vašega naročila.

Poleg upravljanja s C-kosi ponujamo tudi posameznim storitvam prilagojen raznoliki shranjevalni sistem VARO, ki optimalno podpira ravnanje s C-kosi.

Tako se lahko popolnoma in v celoti osredotočite na svojo osnovno dejavnost.

 

Rezultati upravljanja s C-kosi

  • iindividualne kombinacije izdelkov iz široke palete C-kosov
  • dosledno visoka kvaliteta izdelkov
  • hitre in zanesljive dobave
  • obstojno zadovoljevanje osnovnih potreb
  • trajen prispevek k optimizaciji stroškov postopka